50.95 Sygeplejeartikler

Skumbandager, sakse, skalpeller, kompression

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Udbudsmaterialet er optimeret, og ny tilbudsfrist er givet

På baggrund af en række spørgsmål og konstruktive kommentarer vedr. sammenhængen mellem det udbudte materiale og den kommende EU-forordning om medicinsk udstyr (MDR) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR), som træder i kraft den 26. maj 2020, har SKI besluttet at annullere udbuddet og genudbyde med et optimeret udbudsmateriale. 

Det nye udbudsmateriale er tilgængeligt i ETHICS sammen med det gamle materiale med ændringsmarkeringer, så tilbudsgivere kan arbejde videre med deres tilbud. Der er samtidig sat en ny tilbudsfrist den 28. januar 2020. 

Aftalen forventes forsat at træde i kraft i slutningen af maj 2020.

Kort om aftalen

50.95 Sygeplejeartikler er et genudbud af den eksisterende aftale om sygeplejeartikler

Sygeplejeartikler er en del af de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler, hvor kommuner er forpligtet efter forudgående tilslutning. Øvrige kunder har mulighed for tilsluttte sig i op til et år efter ikrafttrædelse. 

Den fælleskommunale forpligtende indkøbsaftale skal dække kommunernes primære behov inden for indkøbskategorien sygeplejeartikler og sikre en ordentlig kvalitet til konkurrencedygtige priser. 

Den kommende aftale 50.95 Sygeplejeartikler vil minde om den eksisterende aftale, da der overordnet er udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale. Dog vil sortiment og kravspecifikation blive opdateret, ligesom eksempelvis leveringsvilkårene, herunder særkrav til levering og fragtomkostninger vil blive justeret for at minimere kundernes og leverandørernes transaktionsomkostninger. Rammerne for pris- og sortimentsopdateringer vil ligeledes blive tilpasset det aktuelle marked.

Aftalen bliver en eneleverandøraftale uden delaftaler med en aftalelængde på 2+1+1 år. Aftalen udbydes som et offentligt udbud. Tilbuddene evalueres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor underkriterierne pris og kvalitet vægtes med henholdsvis 40 og 60 procent. 

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL's fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra projekt- og faggruppe, så det bedre matcher kommunernes behov. 

Sortiment

Sortimentet opdateres på baggrund af data fra KL’s fælleskommunale indkøbsdataprojekt samt input fra fag- og projektgruppe, så det bedre matcher behovene i de forskellige kommuner.

Sortimentet ender med at rumme ca. 800 varelinjer inden for sygeplejeartikler med et standardiseret udvalg af: 

 • Diverse sygeplejeartikler (Mundplejepinde, opkastposer, nyrebakker mv.)
 • Instrumenter (Sakse, skalpeller mv.)
 • Sprøjter og kanyler 
 • Sårbehandlingsprodukter (Skumbandager, behandlerstrømper, fiksering mv.)
 • Undersøgelsesartikler (Blodtryksmåleapparat, termometer mv.)
 • Urologi (Kolber, kateter mv.)
 • Værnemidler (Sterile handsker).

Projektgruppen

Den samlede kommunale projekt- og faggruppe er nedsat og består af repræsentanter fra:
 • Ballerup Kommune og Bornholms Regionskommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Frederikssund Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Hillerød Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland)
 • Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5) 
 • Gentofte Kommune (Spar5)
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar5)
 • Hvidovre Kommune (VIF: Vestegnens Indkøbsforum)
 • Taarnby Kommune (VIF: Vestegnens Indkøbsforum)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Nyborg Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Vesthimmerland Kommune (Fællesindkøb Nord)
 • Syddjurs Kommune (JYFI: Jysk Fællesindkøb)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Haderslev Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Kolding Kommune (KomUdbud)
 • Københavns Kommune

Faggruppe

Faggruppen består bl.a. af sygeplejersker med faglige kompetencer inden for sygeplejeområderne sår, hygiejne og kontinens. Faggrupperne giver det faglige og praktiske perspektiv på, hvilket behov der skal dækkes af sortimentet, hvilke krav der skal stilles til produkterne samt, hvordan aftalen skal fungere i hverdagen, da de selv anvender produkterne. 

Ikrafttrædelse

Aftalen er klar til brug ultimo maj 2020.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q1 2019
Høringsperiode starter
4. september 2019
Høringsperiode udløber
25. september 2019
Tilslutningsperiode starter
1. november 2019
Tilslutningsperiode udløber
22. november 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventes 28. november 2019
Tilbudsfrist
28. januar kl.13.00
Forventet ikrafttrædelse
Maj 2020

Kontakt SKI