50.94 Urologiprodukter

​Sortimentet er endnu ikke fastlagt.

Type
Forpligtende aftale
Status
På udbudsplan
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Arbejdet med aftalen er sat i bero

Regeringen, Danske Regioner og KL har aftalt, at der skal etableres fælles regionale-kommunale indkøbsaftaler på området. De tre parter er fortsat i dialog om, hvor arbejdet med at etablere aftalerne skal forankres. 

Så snart vi ved noget mere, vil vi informere herom og opdatere siden med mere information.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Pt. uafklaret
Forventet ikrafttrædelse
Pt. uafklaret

Kontakt SKI

  • Thomas Ginnerup-Nielsen
  • Teamleder, forpligtende aftaler, Udbudsansvarlig
  • E - tgn@ski.dk
  • T . 61 67 54 23