50.91 Fødevarer (nethandel)

​​Brød, drikkevarer, fisk, færdigretter, frugt, grøntsager, kager, kolonial, kød, mejeri, pålæg, kaffe og te mv.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Teknisk dialog forberedes

SKI er i øjeblikket i gang med at forberede teknisk dialog med potentielle tilbudsgivere, som vi forventer af afholde ultimo februar 2019.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen.

Når vi åbner for teknisk dialog, kan potentielle tilbudsgivere få adgang til materialet via et link her på siden.

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.91 Fødevarer (nethandel) er en ny fødevareaftale målrettet de mindre kommunale institutioner med et indkøbsbehov på under 1.500 kr. pr. ordre/indkøb. I forbindelse med udbuddet af den fælleskommunale forpligtende aftale 50.90 Fødevarer, der er målrettet de kommunale storkøkkener, har en række kommuner nemlig ønsket en supplerende aftale baseret på nethandel til småindkøb af fødevarer. 

Formålet med aftalen er at understøtte øget e-handel og nedsætte transaktionsomkostningerne forbundet med fysisk handel og fakturabehandling hos kommunerne. Det kan man gøre gennem bedre planlægning og ved at samle de mange småindkøb af fødevarer, som finder sted i dag, til større ordrer. Det kommunale indkøbsdatasamarbejde viser nemlig, at det særligt er småindkøb af fødevarer, som medfører store transaktionsomkostninger. Derudover er det muligt at frigøre ressourcer til institutionernes kerneopgaver gennem brug af e-handel. 

Aftalen følger den generelle udvikling i markedet for nethandel. Dertil kommer, at kommunerne med den fælleskommunale indkøbsstrategi har besluttet at fremme e-handel som en vej til at nedbringe transaktionsomkostningerne.

Aftalen vil omfatte det indkøb, som kan e-handles, og vil således ikke omfatte pædagogiske indkøb eller akutte fysiske indkøb. De fysiske indkøb i lokale butikker vil fortsat kunne foretages ved siden af aftalen, i de tilfælde, hvor der er et konkret behov for dette. 

Sortimentet kommer til at læne sig op ad sortimentet på SKI’s storkøkkenaftale 50.90 Fødevarer, og omfatter en bred palet af konventionelle og økologiske varer. De tilsluttede institutioner får adgang til hele leverandørens sortiment på webshoppen (med undtagelse af non-foodvarer).

Den endelige aftale- og delaftalestruktur er endnu ikke fastlagt, men aftalen tildeles efter kriteriet ”pris”.

Projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

  • Allerød Kommune (IN)
  • Fællesindkøb Fyn (FIF)
  • Gladsaxe Kommune (Spar 5)
  • Haderslev Kommune (SUS)
  • Helsingør Kommune (IN)
  • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord)
  • Skanderborg Kommune (JYFI)
  • Slagelse Kommune (FUS)
  • Aarhus Kommune (KomUdbud)
  • Odense Kommune (KomUdbud)

Høring, tilslutning og ikrafttrædelse

Når udbudsmaterialet er klart, får alle kommuner mulighed for at kommentere på de centrale dokumenter via udbudssystemet ETHICS. Det sker i høringsperioden, der forventes at blive fra den 2. april til den 25. april 2020.  

Vi forventer at åbne for kommunal tilslutning til aftalen fra den 30. april til den 22. maj 2020. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft. Øvrige offentlige organisationer skal ligeledes tilslutte sig aftalen for at kunne anvende den. Det skal umiddelbart ske samtidig med kommunernes tilslutning.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug Q1 2021.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Februar 2019
Høringsperiode starter
Forventet april 2020
Tilslutningsperiode starter
Forventet april 2020
Forventet ikrafttrædelse
Q1 2021

Kontakt SKI