50.85 Brændstof og fyringsolie

Benzin, diesel, fyringsolie, AdBlue, marinegasolie og grønnere drivmidler.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

Tilbudsfristen på 50.85 Brændstof og fyringsolie var den 23. december 2019 kl. 13.00. Vi evaluerer nu de indkomne tilbud og forventer at offentliggøre resultatet ultimo februar 2020.

Tilslutning

Der har været tilslutning i perioden den 23. september til den 23. oktober 2019, hvor 83 kommuner og 3 regioner har tilsluttet sig aftalen. Kun hvis din kommune har tilsluttet sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. juni 2020. 

Staten er automatisk forpligtet til aftalen. Statsligt selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først. Øvrige offentlige organisationer skal tilslutte sig aftalen for at kunne anvende den. Det skal ske senest et år efter aftalen er trådt i kraft. 

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget mindre justeringer i aftaledokumenterne og kravspecifikationerne, hvilket fremgår af dokumentet ”Høringssvar”. 

Derudover er der på Delaftale 1 justeret på forpligtelsen, som er nærmere beskrevet under afsnittet om TCO-modellen og Bilag D Retningslinjer for kundens tildeling af leveringskontrakt. 

Kort om aftalen 

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale 50.85 Brændstof og fyringsolie. En aftale, som de tilsluttede organisationer har været tilfredse med. Derfor tager genudbuddet udgangspunkt i den eksisterende aftale, men vil få en grønnere profil og flere delaftaler. 

Den 1. maj 2019 besluttede Regeringens Økonomiudvalg, at den kommende aftale skal indgå som en del af Statens Indkøbsprogram. Derfor er der desuden blevet tilknyttet en statslig ekspertgruppe, som skal være med til at forme aftalen. 

Aftalen vil bestå af fire delaftaler:

 • Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer
 • Delaftale 2 - Levering af brændstof
 • Delaftale 3 - Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende
 • Delaftale 4 - Levering af CO2 reducerende brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende 

Delaftale 1 - Tankkort til tankstationer

Delaftale 1 omfatter to varelinjer:

 • Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)
 • Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel)

For at sikre god geografisk dækning med tankstationer, forventer vi, at der vil være op til fem leverandører på denne delaftale. 

Ydermere vil det være muligt igen at vælge mellem forskellige modeller for tildeling af leverandør, for at delaftalen dækker dit behov for brændstof. Det skyldes, at der bl.a. er store geografiske forskelle i de danske kommuner, og den enkelte kommune har forskellige behov. 

Den enkelte kommune vil kunne vælge mellem en kaskademodel og en TCO-model ved tilslutning til aftalen. 

Kaskademodellen 

Rækkefølgen af leverandørerne i kaskaden findes ud fra parameteret laveste pris. 

Vælger din kommune at købe brændstof ud fra kaskademodellen, vil brugerne i din kommune skulle bruge leverandør ét i kaskaden, såfremt leverandøren har to tankstationer i din kommune. Er dette ikke tilfældet skal leverandør to i kaskaden anvendes. Har leverandør to heller ikke to tankstationer i din kommune, vil det være hos leverandør tre i kaskaden, der skal købes brændstof osv. 

For statslige- samt øvrige ikke-kommunale kunder som vælger at købe brændstof ud fra kaskademodellen, vil kunden skulle bruge leverandør ét i kaskaden, såfremt leverandøren har mindst 1 tankstation inden for en radius på:

 • 10 km. for kunder placeret i Region Nordjylland
 • 10 km. for kunder placeret i Region Midtjylland
 • 10 km. for kunder placeret i Region Syddanmark
 • 10 km. for kunder placeret i Region Sjælland
 • 5 km. for kunder placeret i Region Hovedstaden

Kunden skal tage udgangspunkt i afstanden fra kundens hovedlokation, såfremt kunden har flere geografiske lokationer.

TCO-modellen 

Vælger din kommune at købe brændstof ud fra TCO-modellen, vil du ved kontraktens start skulle lave en TCO-beregning. TCO-beregningen medtager alle de omkostninger, der er forbundet med tankning og udregner, hvilken leverandør der er billigst. Dette kan gøres ud fra:

 • Laveste totale ”tankomkostning” pr. lokation. Dvs. lokationer i kommunen, hvor der er kommunale biler, eller
 • Laveste totale ”tankomkostning” pr. største lokation (flest biler) pr. postnummer i en kommune, eller
 • Laveste totale ”tankomkostning” pr. på forhånd definerede klynger af kunden, eller
 • Laveste totale ”tankomkostning” pr. hovedadresse inden for en offentlig myndighed (modellen er rettet mod statslige- og øvrige ikke-kommunale kunder). 

SKI har i denne omgang indarbejdet en absolut grænse for forpligtelsen således, at aftalen ikke er forpligtende, hvis der ved anvendelse af TCO-modellen ikke ligger en eneste aftaledækket tankstation inden for en radius af 10 km fra beregningsstedet. Dette vil sikre, uagtet hvor mange leverandører vi får på aftalen, at den enkelte kunde ikke skal køre uforholdsmæssigt langt for at tanke.

Delaftale 2 – Levering af brændstof

Delaftale 2 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af seks varelinjer:

 • Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol)
 • Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel)
 • Diesel (uden biodiesel)
 • Fyringsolie (standard)
 • Marinegasolie (50 ppm) 
 • Additiv som skal påfyldes køretøjernes AdBlue® tank (med et indhold af 32,5% urea og 67,5% vand) 

Denne delaftale vil blive tildelt én leverandør. 

Delaftale 3 – Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende

Delaftale 3 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af 1 varelinje:

 • Brændstof der opfylder normen EN15940 eller tilsvarende.

Denne delaftale vil blive tildelt én leverandør.

Delaftale 4 – Levering af brændstof iht. EN15940 eller tilsvarende (CO2 reducerende)

Delaftale 4 omfatter levering af brændstof til eget anlæg og består af 1 varelinje:

 • Brændstof, CO2 reducerende iht. EN15940 eller tilsvarende.

Denne delaftale vil blive tildelt én leverandør.

Projektgruppen 

Projektgruppen, der er med til at forberede, planlægge og udarbejde udbuddet består af repræsentanter fra: 

 • Ballerup Kommune (IN: Indkøbsfællesskab Nordsjælland) 
 • Dragør Kommune, Hvidovre Kommune (Vestegnens Indkøbsforum) 
 • Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune (Spar 5) 
 • Hjørring Kommune (Fællesindkøb Nord) 
 • Kolding Kommune (KomUdbud) 
 • Københavns Kommune 
 • Stevns Kommune (FUS: Fællesudbud Sjælland) 
 • Syddjurs Kommune (Jysk Fællesindkøb) 
 • Varde Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb) 

Du kan læse mere om projektgruppens rolle og ansvar her.  

Statslig ekspertgruppe 

Den statslige ekspertgruppe består af repræsentanter fra: 

 • Rigspolitiet 
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 
 • Forsvarets Ejendomsstyrelse 
 • Miljø og Fødevareministeriet  

Ikrafttrædelse

Den nye brændstofaftale forventes at træde i kraft den 1. juni 2020. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2018
Høringsperiode starter
14. august 2019
Høringsperiode udløber
4. september 2019
Tilslutningsperiode starter
23. september 2019
Tilslutningsperiode udløber
23. oktober 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
20. november 2019
Tilbudsfrist
23. december kl.13.00
Forventet tildeling
Forventet ultimo februar 2020
Forventet ikrafttrædelse
Juni 2020

Kontakt SKI