50.55 Kontorartikler

​Sortimentet er endnu ikke fastlagt, men vi forventer det tager udgangspunkt i sortimentet på den eksisterende aftale. 

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

​Status: Markedsanalysen er påbegyndt

Vi er i gang med at analysere markedet for kontorartikler. Formålet er at få indsigt i markedet og undersøge indkøbsmønstrene hos SKI's kunder og på baggrund af det udarbejde en markedsbeskrivelse og aftalestrategi.

Vi vil i starten af 2020 invitere kommunerne til at deltage i projektgruppen via indkøbsfællesskaberne. Ligeledes etableres ekspertgrupper med stat og regioner.

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug den 1. november 2021, når den eksisterende aftale på området udløber. For staten vil aftalen forventeligt træde i kraft den 1. januar 2022. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q3 2019
Forventet ikrafttrædelse
Q4 2021

Kontakt SKI