50.43 Tablets

​Sortimentet er endnu ikke fastlagt, men vi forventer det tager udgangspunkt i sortimentet på den eksisterende aftale. 

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Markedsanalysen er påbegyndt

Vi er i gang med at analysere markedet for Tablets og tilbehør. Formålet er at opnå indsigt i markedet, behov og indkøbsmønstre, så vi har et stærkt fundament for at udarbejde aftalens udbudsdesign.

Tidsplan for udbuddet er fortsat under udarbejdelse.

Deltagere til projektgrupper søges

Vi søger i øjeblikket projektgruppedeltagere med viden, erfaring eller indsigt inden for området Tablets, der har lyst til at være med til at forme krav og vilkår for aftalen. Viden, erfaring og indsigt inden for etablering/afgrænsning af serviceorganisationer kan også være en indgangsvinkel (her tænkes specielt på skole-området). 

Vi har sendt invitationer ud via de kommunale indkøbsfællesskaber, der laver en samlet oversigt over interesserede deltagere og videresender til os i SKI. Så er din kommune medlem af et indkøbsfællesskab, og har du lyst til at deltage, skal du kontakte dem snarest muligt.

Stat og Regioner har ligeledes modtaget en invitation via mail. 

SKI forventer at etablere tre grupper for 50.43 Tablets (2021) med hver 5-8 personer:

  • Projektgruppe Vest, som omfatter Fyn, Jylland og Øer (Kommuner/Regioner) 
  • Projektgruppe Øst, som omfatter Sjælland og Øer (Kommuner/Regioner)
  • Ekspertgruppe Stat, som omfatter de statslige instanser

Vi forventer at afholde 1-2 møder for hver projektgruppe. Møder for Vest vil blive planlagt og afholdt vest for Storebælt, mens Øst og Stat forventeligt vil blive planlagt og afholdt i SKI’s egne lokaler i København.

Første gruppemøder forventes afholdt ultimo februar/primo marts 2020. Endelig planlægning af mødeafholdelse i nævnte grupper afhænger af tilmelding og fremmøde for dagen.

Læs mere om, hvad det vil sige at være med i en projektgruppe.

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug den 13. maj 2021, når den eksisterende aftale på området udløber.


UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2019
Forventet ikrafttrædelse
Q2 2021

Kontakt SKI