50.31 Møbler (Staten)

Møbler til kontor, kantine- og mødelokaler.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Udbudsdesignet udarbejdes

Vi er i gang med at udarbejde udbudsdesignet frem mod den statslige høring, som forventes at ligge i Q2 2020. 

Kort om aftalen

50.31 Møbler (Staten) er en aftale, der skal indgå i Statens Indkøbsprogram og dække det statslige behov for møbler. Aftalen vil derfor læne sig op ad statens nuværende aftale for møbler, og den forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, når den eksisterende statslige aftale udløber. 

På aftalen vil staten kunne købe et udvalg af møbler til kontor, kantine og mødelokaler ved direkte tildeling. Sortimentet vil være det samme som på statens nuværende aftale, men vil blive udvidet med et større sortiment af kantine- og mødemøbler. Ligeledes vil der komme et udvalg af særligt miljøvenlige møbler. 

Aftalen vil blive udbudt som en offentlig aftale, og der vil ikke være nogen delaftaler. 

Statslig ekspertgruppe

Den statslige ekspertgruppe, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

  • Rigspolitiet
  • Forsvaret
  • Moderniseringsstyrelsen
  • Børne- og Undervisningsministeriet
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Sundheds- og Ældreministeriet (Statens Serum Institut)

Høring og ikrafttrædelse

Den statslige høring af udbudsmaterialet forventes at ligge i Q2 2020. Aftalen forventes at træde i kraft 1. januar 2021, når den eksisterende statslige aftale udbydes.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2019
Høringsperiode starter
Forventes i Q2 2020
Forventet ikrafttrædelse
Q1 2021

Kontakt SKI