50.30 Møbler

Møbler til kontor, kantine- og mødelokaler.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Vi opgør tilslutningsaftalerne

Fra den 6. december til den 9. januar har kommuner og ørvige offentlige organisationer kunnet tilslutte sig den kommunalt forpligtende aftale 50.30 Møbler.  Nu opgøres det endelige antal tilslutninger. 

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen med kunderne og den tekniske dialog med leverandørerne har vi foretaget justeringer i aftaledokumenterne.

Teknisk dialog

SKI har afholdt teknisk dialog med potentielle leverandører i perioden den 17. september til den 1. oktober 2019.

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandører på aftalen.

Kort om aftalen

Den kommende aftale 50.30 Møbler kommer til at minde om den eksisterende aftale, da den kommunale projektgruppe, der er tilknyttet udbuddet, har udtrykt tilfredshed med den eksisterende aftale. Det bliver en eneleverandøraftale, hvor tilbuddene evalueres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, hvor underkriterierne pris og kvalitet vægtes med henholdsvis 60 og 40 procent. Aftalen vil blive udbudt som et begrænset udbud, og vi forventer at prækvalificere fem leverandører. 

Som noget nyt vil der på den kommende aftale være ekstra fokus på miljø. Her forventer vi et mindre sortiment af miljøvenlige møbler samt mulighed for tage hensyn til cirkulær økonomi på møbler. 

Forventet sortiment

Der forventes et sortiment inden for: 

 • Skriveborde
 • Løse bordplader til skriveborde
 • Projektborde
 • Skrivebordsstole
 • Stå-støtte stole
 • Standardborde
 • Counterborde
 • Barborde
 • Standardstole
 • Mødestole
 • Counterstole
 • Barstole
 • Stole med sammenkobling
 • Reoler
 • Skærmvægge
 • Skrivebordslamper
 • Miljømøbler
 • Dialogmøbler

I forhold til den nuværende aftale er der på baggrund af indkøbsdata sket en optimering af sortimentet, hvor de møbler, der ikke tidligere blev købt på aftalen, er fjernet. Samtidig er der kommet nye møbler på aftalen herunder bl.a. flere typer borde og stole samt miljøvenlige møbler. De nye borde og stole skal bl.a. være med til at sikre, at brugerne i højere grad kan finde relevante møbler, når de skal indrette kantine og mødelokaler. Dette skulle gerne sikre, at der i højere grad er mulighed for at handle til konkurrenceudsatte priser på disse produktområder.

Projektgruppe

Den kommunale projektgruppe, der er med til at udvikle udbuddet består af repræsentanter fra: 

 • Bornholms Regionskommune
 • Fredericia Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Københavns Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune

Ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. september 2020. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q2 2019
Høringsperiode starter
17. september 2019
Høringsperiode udløber
1. oktober 2019
Tilslutningsperiode starter
6. december 2019
Tilslutningsperiode udløber
9. januar 2020
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventes ultimo januar 2020
Forventet ikrafttrædelse
1. september 2020

Kontakt SKI