50.26 Hårde hvidevarer

​Sortimentet er endnu ikke fastlagt.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Arbejdet med aftalen er sat i bero

SKI har arbejdet på en aftalestrategi for den nye aftale 50.26 Hårde hvidevarer. Aftalen kom på udbudsplanen i 2016 efter beslutning i den daværende styregruppe for forpligtende aftaler. Aftalen skulle være forpligtende for kommunerne og skulle i en vis udstrækning kunne benyttes af andre offentlige kunder. SKI blev dog under arbejdet med aftalestrategien opmærksom på, at den forventede volumen på den kommende aftale var meget begrænset i forhold SKI’s øvrige aftaler. 

Da den kommunale strategigruppe den 20. november 2019 blev præsenteret for aftalestrategien, stod det imidlertid klart, at en aftale baseret på oplægget ikke ville matche kommunernes behov. 

SKI har efterfølgende undersøgt mulighederne for at designe en aftale, der kan matche kommunernes behov. Vurderingen er, at en sådan aftale ikke er hensigtsmæssig i forhold til den volumen og de besparelser, aftalen forventes at kunne opnå sammenholdt med det ressourceforbrug, der er nødvendigt for at udarbejde aftalen.

Det er derfor besluttet, at SKI vil indstille til KL’s styregruppe, at udbuddet ikke gennemføres. 

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q3 2019
Forventet ikrafttrædelse
Udbuddet er sat i bero

Kontakt SKI