50.04 Tidsskrifter

​Danske og udenlandske aviser og tidsskrifter.

Type
Forpligtende aftale
Status
Udbudsforberedelse
Anvendes af
Kun tilsluttede

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.04 Tidsskrifter. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune til aftalen.

Du tilslutter din kommune ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS. Du finder materialet her.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS. 

Du kan tilslutte din kommune fra den 6. januar til den 27. januar 2020.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi blandt andet foretaget justeringer i leveringskontrakten, der regulerer aftalen mellem kommune og leverandør. Tilsvarende er ’Særbilag 2: Implementering’, der beskriver krav til leverandørens medvirken ved implementering blevet justeret og præciseret. Generelle krav der var indeholdt i bilag C Leverandørens tilbud (tilbudsliste) er blevet indsat i selvstændigt bilag B Kravspecifikation. Bibliografisk etiket med mulighed for automodtagelse er tilføjet til bilag C. Det er nu et krav, at tilbudsgivere kan tilbyde denne ydelse. Antallet af aviser og tidsskrifter, der er indeholdt i Bilag C er reduceret i forhold til den version, der var i høring.

Ikrafttrædelsesdatoen rykkes til 1. november 2020

Ikrafttrædelsen på 50.04 Tidsskrifter er ændret til den 1. november 2020. Ved at adskille ikrafttrædelsesdatoen fra 50.05 Biblioteksmaterialer, kan vi i første omgang prioritere implementeringen af biblioteksmaterialer. Samtidig kan vi give tilbudsgiverne på aftalen for tidsskrifter bedre tid til at udarbejde deres tilbud, som indeholder relativt mange forskellige tidsskrifter. 

Vi beklager den ulejlighed, ændringerne måtte give for planlægningen i din organisation. 

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den tidligere forpligtende aftale 50.06 Tidsskrifter. 50.04 Tidsskrifter udbydes parallelt med 50.05 Biblioteksmaterialer.

Udbuddet gennemføres som et klassisk varelinjeudbud, hvor tilbudsgiverne skal prissætte hvert enkelt abonnement på aviser/tidsskrifter.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og tildeling sker på baggrund af tildelingskriteriet ”pris”.

Forventet sortiment

Sortimentet omfatter: 

 • Danske aviser
 • Danske tidsskrifter
 • Udenlandske aviser
 • Udenlandske tidsskrifter

Projektgruppe og faggruppe er med til at forme aftalen 

Den kommunale projektgruppe, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af både repræsentanter fra biblioteker, indkøbskontorer og indkøbsfællesskaber. Følgende kommuner og indkøbsfællesskaber er repræsenteret i projektgruppen:

 • Aalborg Kommune (Aalborg modellen)
 • Aarhus Kommune (KomUdbud)
 • Allerød Kommune (IN)
 • Billund Kommune ((Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Esbjerg Kommune (KomUdbud)
 • Faaborg-Midtfyn Kommune (Fællesindkøb Fyn)
 • Gentofte Kommune (Spar 5)
 • Guldborgsund Kommune (FUS)
 • Hvidovre Kommune (VIF)
 • Københavns Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune (Spar 5)
 • Odense Kommune (KomUdbud)
 • Roskilde Kommune (FUS)
 • Syddjurs Kommune (JYFI)
 • Vejen Kommune (Sydjysk Kommuneindkøb)
 • Vejle Kommune (KomUdbud)
 • Vordingborg Kommune (FUS)

Udover den kommunale projektgruppe er der nedsat en faggruppe med repræsentanter fra syv biblioteker. Arbejdsgruppens primære opgave er at kravspecificere de klargøringsydelser, der er behov for på bibliotekerne.

Tilslutning og ikrafttrædelse 

Du kan tilslutte din kommune fra den 6. januar til den 27. januar 2020. Kun hvis din kommune tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. november 2020. 

Rammeaftalen er en forpligtende aftale for de centralbiblioteker, folkebiblioteker og folkeskolebiblioteker (PLC – Pædagogiske Læringscentre), som via deres kommunes tilslutning, er blevet tilsluttet rammeaftalen.

Alle øvrige offentlige organisationer kan anvende aftalen som en frivillig aftale, når den træder i kraft.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q4 2018
Høringsperiode starter
18. oktober 2019
Høringsperiode udløber
8. november 2019
Tilslutningsperiode starter
6. januar 2020
Tilslutningsperiode udløber
27. januar 2020
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventet februar 2020
Forventet ikrafttrædelse
1. november 2020

Kontakt SKI