09.01 Fødevarer og engangsartikler

​Kød, pålæg, mejeri, grønt, frugt, brød, kager, færdigretter, kolonial, fisk, fødevareemballage og engangsartikler.
Type
Frivillig aftale
Status
Udbud
Anvendes af
Alle SKI-abonnenter

Status: Udbudsmaterialet er offentliggjort

Vi har offentliggjort udbuddet af 09.01 Fødevarer og engangsartikler, der gennemføres som et offentligt udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan få adgang til udbudsmaterialet og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS.

Tilbudsfristen er den 14. februar 2020 kl. 13.00.

Kort om aftalen

Aftalen er et genudbud af den frivillige aftale 09.01 Fødevarer og engangsartikler. Aftalen kommer til at omfatte et bredt sortiment af både konventionelle og økologiske fødevarer. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og tildeles til en leverandør på baggrund af tildelingskriteriet ”Pris” (Pris 100 %)

Rammeaftalen retter sig hovedsageligt mod SKI´s øvrige kunder, herunder statslige og selvejende institutioner/virksomheder. 

For at anvende aftalen skal enheden/institutionen være kunde hos SKI og have indgået en periodekøbskontrakt med den vindende leverandør. Periodekøbskontrakten kan vare fra 12-48 måneder. 

Køb af sortimentet kan ske via leverandørens hjemmeside/webshop eller gennem en punch-out løsning i kundens eget e-handelssystem.

Forventet sortiment
Aftalen forventes at tilbyde et bredt sortiment af både økologiske og konventionelle varer samt fødevareemballage og engangsartikler inden for følgende hovedproduktgrupper:
 • Kød og pålæg
 • Mejeri
 • Grønt
 • Frugt
 • Snitgrønt og frugt
 • Frugt og grønt frost
 • Brød og kager
 • Færdigretter
 • Kolonial
 • Fisk
 • Fødevareemballage
 • Engangsartikler

Referencegruppen

Referencegruppen, der skal være med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

 • Vejen Kommune
 • Mercantec
 • Rybners
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Tradium
 • TECHCOLLEGE
 • EUC Syd
 • Skoleindkøb
 • Guldborgsund Kommune
 • Frederiksberg Forsyning A/S
 • Undervisningsministeriet
 • ZBC - Zealand Business College
 • Kriminalforsorgen
 • Rigspolitiet
 • Gymnasiefællesskabet

Aftalens sortiment vil fordele sig på ca. 4.000 varelinjer.

Sortimentet er opdateret på baggrund af inputs fra referencegruppen, kunderne på nuværende aftale, indkøbsdata og markedet.

Forventet ikrafttrædelse 

Vi forventer, at udbudsmaterialet offentliggøres den 6. januar 2020 med tilbudsfrist den 13. februar 2020. Aftalen forventes desuden at være klar til brug den 15. juli 2020, når den eksisterende aftale på området udløber.

UDBUDSKALENDER

Udbud opstart
Q2 2019
Offentliggørelse af udbudsmateriale
Forventet 6. januar 2020
Tilbudsfrist
14. februar 2020 kl. 13
Forventet tildeling
Q2 2020
Forventet ikrafttrædelse
15. juli 2020

Kontakt SKI