Vejen Kommune: Vi er købmænd

Vejen Kommune: Vi er købmænd

Vejen Kommune oplevede udfordringer med sine vikarydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Leverandøren efterlevede ikke alle kommunens krav og kunne ikke hjælpe på alle de områder, hvor der var brug for det.

Vejen Kommunes egen aftale stod til at udløbe, og derfor drøftede kommunen løsninger med et par andre kommuner, da de hørte, at SKI var i gang med et udbud. Det førte til, at Vejen kommune kom med i den referencegruppe, der var med til at udforme delaftalen, der omfatter social- og sundhedsvikarer samt basissygeplejersker.


Udbudskonsulent Inga Kristensen
fra Vejen Kommune​

SKI-aftalen dækker vores behov

”Vi havde tre muligheder: Vi kunne forlænge den gamle aftale, som ikke levede op til vores forventninger, vi kunne lave vores eget udbud, og så kunne vi bruge SKI-aftalen. Jeg er købmand, så jeg gennemgik SKI-aftalen sammen med lederne på plejecentrene. Efterfølgende lavede vi en forventningsafstemning med SKI og leverandøren i forhold til aftalen. Derefter valgte vi SKI-aftalen, da den ser ud til at kunne dække vores behov, og det gav derfor ikke mening for os at lave vores eget udbud,” siger udbudskonsulent Inga Kristensen, Vejen Kommune, og tilføjer:

”Når vi tiltræder aftalen, tror vi, at vi får de vikarer, der er brug for, på det tidspunkt, der er brug for dem. Det er enormt vigtigt på dette meget følsomme område. Det giver en stor tryghed at kunne være sikker på, at der kommer en vikar til den ældre, når det er aftalt.” 

Man kan fx sidde med nogle konkrete overvejelser om en ny måde at gøre tingene på, og så viser det sig, at det er noget, SKI allerede har researchet på


Værdsætter den faglige sparring

Inga Kristensen oplever også en række andre fordele ved at samarbejde med SKI:

”Det er fx vigtigt, at vi kan forholde os kritisk til udbuddet, have en god dialog om det og få indflydelse. Endelig er det meget positivt, at der er en række fagpersoner i SKI, hvis viden vi kan trække på, så vi kan bruge vores ressourcer på andre områder. Man kan fx sidde med nogle konkrete overvejelser om en ny måde at gøre tingene på, og så viser det sig, at det er noget, SKI allerede har researchet på,” siger Inga Kristensen.​​​​​​​​​​​​​​

Kontakt SKI

Mickey Abben Johansen

Mickey Abben Johansen

Kundechef

E - maj@ski.dk

T . 40 23 41 17

Charlotte Valdorf

Charlotte Valdorf

Kontraktansvarlig

E - cva@ski.dk

T . 40 85 64 90